Schenken aan kinderen (src: hutterstock.com)

Belastingvrij schenken aan kinderen

Tijdens uw leven belastingvrij schenken aan uw kinderen heeft een aantal voordelen. Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft het ook belastingvoordeel. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u vrij van belasting schenken? De Regering heeft besloten om de vrijstelling voor 2017 te verhogen tot 100.000 euro, mits de schenking verband houdt met de eigen woning. In 2013 en 2014 werd deze vrijstelling als tijdelijke maatregel ingevoerd en per 1 januari 2015 weer afgeschaft. De regeling wordt alleen in 2017 en 2018 weer van kracht.

Belastingvrij schenken: Hoe het werkt het nu

Schenken kent een aantal vrijstellingen waardoor de ontvanger (vaak uw kinderen of kleinkinderen) geen belasting hoeft te betalen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van 2.122 euro (2016). Het maakt dan niet uit aan wie u schenkt. Daarnaast geldt een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van 53.016 euro (2016). Er geldt dan wel een aantal spelregels.

  • Het geld moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen.
  • De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan uw kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
  • Een kind kan maar één keer van de vrijstelling gebruikmaken.

2017: verhoogde vrijstelling van 100.000 euro

De eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro voor schenkingen voor de eigen woning wordt met ingang van 2017 opnieuw ingevoerd. De spelregels zijn eenvoudig.

Deze schenking moet worden gebruikt voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde.

Een belangrijk verschil met de bestaande regeling is dat de verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut.

Heeft u in 2015 of in 2016 gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Voor u heeft de Regering een regeling gemaakt (overgangsrecht) waardoor u in 2017 of 2018 een aanvullende vrijgestelde schenking kunt doen. Op deze manier kunt u alsnog van de verruiming van de vrijstelling tot 100.000 euro profiteren. Hieronder kunt u lezen hoe de regeling werkt.

Overgangsrecht

Indien u in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling van 25.449 euro (2015: 25.322 euro) of de extra verhoogde vrijstelling van 53.016 euro (2015: 52.752 euro) mag u vanaf 2017 alsnog een aanvullende schenking doen totdat u de volledige vrijstelling van 100.000 euro (vrijstelling 2017) heft benut. Deze regel geldt echter niet indien u in de jaren 2013 en 2014 al gebruik heeft gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Met dit overgangsrecht wil de Regering ervoor zorgen dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om van de volledige ton belastingvrij schenken gebruik te maken. Vanaf 2019 vervalt deze mogelijkheid.

Gebruikmaken van verhoogde schenkingsmogelijkheid?

Het lijkt in veel gevallen aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. U moet er echter op bedacht zijn dat door de schenking in feite een omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen plaatsvindt op het niveau van de ontvanger van de schenking (vaak uw kinderen), met de daarbij behorende fiscale gevolgen.

Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u minder belasting hoeft te betalen in box 3. Uw kind zal (uiteindelijk) minder erfbelasting betalen (wij gaan er voor het gemak vanuit dat uw kind ook erfgenaam is).

Het is raadzaam om de fiscale aandachtspunten in rekening te nemen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling voor belastingvrij schenken. Onze adviseurs kunnen u bijstaan bij uw keuze en u verder adviseren.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Struijs Financial Planning

Struijs Financial Planning

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0299 47 49 90.