Struijs ABC Pensioen

Met ABC Pensioen treden wij op als adviserende en  beherende partij voor uw pensioenregeling.

ABC Pensioen Advies

Voor advies over het starten of verlengen van een pensioenregeling dienen we mede als gevolg van wetgeving een uitgebreid pensioen stappenplan te doorlopen. Over het algemeen heeft u elke 5 jaar te maken met een pensioenverlenging.

Een adviesopdracht zal altijd in een separate overeenkomst met u worden afgestemd.

ABC Pensioen Beheer

Gedurende de looptijd van de pensioenregeling verzorgen wij mutaties als gevolg van indiensttreding, uitdiensttreding en de doormelding hiervan aan overige instanties. Ook verzorgen wij bijzondere mutaties zoals bij echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Wij controleren de pensioenpolissen en ook de bijbehorende juridische documenten op juistheid. Tevens begeleiden wij waardeoverdrachten van nieuwe werknemers. Voorts verzorgen wij de controle van de rekening courant tussen u als werkgever en de pensioenuitvoerder.

Maak een afspraak

Onafhankelijk pensioenadvies

Bij dit alles kunt u rekenen op een volledig objectief advies. Want ook op hypotheekgebied is Struijs volstrekt onafhankelijk. Het enige dat telt, is de kwaliteit van het advies.

Pensioen adviseurs van Struijs

Uiteraard zijn onze pensioen adviseurs gecertificeerd.

Lees hier meer over Struijs en onze adviseurs.