Het ABC van Struijs

Bij regelingen binnen de arbeidsrelatie ontstaan nogal eens problemen waar het gaat om helderheid, punctualiteit en een tijdige uitvoering. Om dit soort problemen te voorkomen, hebben onze Employee Benefits specialisten het unieke Struijs ABC model ontwikkeld, wat staat voor Adviseren, Beheren en Communiceren.

Optimale communicatie naar het personeel, een zo goed mogelijk beheer van de diverse regelingen, transparantie, lagere kosten en een tijdbesparing van minimaal 1,0 fte. (per ca. 100 medewerkers). Dat is, heel in het kort, wat het Struijs ABC model u biedt. Het vermogen om perfect in te spelen op de ingewikkelde materie van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen mutaties direct worden ingevoerd én per omgaande worden gecontroleerd door de werknemers en door u.

Struijs ABC wordt u aangeboden op abonnementsbasis, tegen minimale kosten per medewerker per maand. Inclusief alle administratieve werkzaamheden en mutaties die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers. Of het nu gaat om wettelijke veranderingen, gewijzigde arbeidsvoorwaarden of veranderingen in de persoonlijke omstandigheden van uw medewerker.

Een complete personeelsafdeling

Het is geen toeval dat Struijs Employee Benefits momenteel op weg is naar een top-tien positie in het Employee Benefits segment. Want wat ons Struijs ABC model u in feite biedt, is een complete, goed geoutilleerde en zeer efficiënte personeelsafdeling, die u kunt raadplegen en inschakelen via internet.

Een online kenniscentrum met ervaren specialisten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen, salarisadministratie, fiscale en juridische zaken, waar u elk moment op kunt terugvallen en waar u de meest uiteenlopende P&O diensten kunt afnemen. Niet alleen op administratief gebied, maar ook waar het gaat om zaken als werving & selectie, begeleiding bij sollicitatiegesprekken, screening en psychologisch onderzoek, loopbaanbegeleiding, ondersteuning bij functioneringsgesprekken enzovoort. Waarbij uiteraard volledig invulling wordt gegeven aan de eisen in de Wet Poortwachter.

Ook voor ontslagzaken beschikken wij over een aantal specialisten. Die u bijvoorbeeld terzijde staan in schadeloosstellings- en uitkeringszaken bij ontslag. Verder wordt Struijs Personal Finance regelmatig ingehuurd door bedrijven voor informatie- en adviesondersteuning.

Daarnaast kunnen we u van dienst zijn met de inkoop van allerhande personeelsverzekeringen. Van collectieve ziektenkosten-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot pensioenverzekeringen, spaarloon- en levensloopregelingen. Want ook een goed verzorgde oude dag valt bij Struijs onder het hoofdstukje Employee Benefits.

Maak een afspraak

Samen op weg naar minder verzuimkosten

Over Struijs, het transportbedrijf en het arbo-alternatief

Niet de verzekeringsgedachte hoort centraal te staan, maar het terugdringen van het ziekteverzuim. Dat is het uitgangspunt van Struijs Employee Benefits bij de bedrijven op de klantenlijst. Ook bij transportbedrijf Kuiper Transport & Zn. uit Heerhugowaard, al sinds jaren een gewaardeerde relatie. Het gemiddelde verzuim in de transportbranche is zo’n zes procent. Bij Kuiper Transport ligt het echter al heel lang rond de tweeënhalf procent, een kwestie van goed personeelsbeleid. Maar in het arbocontract en de verzuimverzekering van Kuiper Transport werd daar geen rekening mee gehouden. Er moest worden betaald voor dat gemiddelde van zes procent. Zonder dat daar veel tegenover stond. In overleg met Struijs koos Geert Kuiper, directeur van Kuiper Transport, voor een alternatief: VerzuimGrip. Een concept met als grootste kracht demedicalisering. Dit vanuit de gedachte dat veel ziekmeldingen meer te maken hebben met werk- of privéproblemen, dan met medische klachten. Door snel in te grijpen, wordt het ziekteverzuim fors teruggedraaid. Tevens heeft de ondernemer bij deze oplossing te maken met maar één loket. Waar alle partijen, zowel arbodienst, verzekeraar als werkgever, hetzelfde nastreven: het terugdringen van de verzuimkosten. Het advies om te kiezen voor VerzuimGrip laat zien waar Struijs voor staat: resultaat, eenvoud en maatwerk.

Kuiper

De adviseurs van Struijs

Uiteraard zijn onze adviseurs gecertificeerd.

Lees hier meer over Struijs en onze adviseurs.

Online demo

Wilt u een online demonstratie krijgen over het Struijs ABC Model?
Vraag dan hier een inlogcode aan.