Familiehypotheek makkelijker en kapitaalverzekeringen

Familiehypotheek krijgt vereenvoudiging informatieplicht

Steeds vaker helpen ouders hun kinderen bij het kopen van een huis. Dit kan onder andere door een hypotheek te verstrekken aan het kind. Heeft u uw hypotheek niet bij de bank ondergebracht, maar bijvoorbeeld bij uw ouders? Dan hoeft u vanaf 2016 geen apart formulier meer in te vullen bij uw belastingaangifte. Er wordt voortaan in de aangifte naar gevraagd. Het aangifteproces wordt verder vergemakkelijkt door de eerder opgegeven gegevens voor in te vullen in de aangifte van het jaar erop.

Wijziging vrijstelling polis eigen woning

Wellicht heeft u in het verleden voor de aflossing van uw hypotheekschuld een kapitaalverzekering afgesloten. Voor de zogenoemde Brede Herwaarderingspolis (polis van voor 1992), kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW), en beleggingsrecht eigen woning (BEW) geldt een vrijstelling per belastingplichtige. Om bij fiscaal partnerschap een dubbele belastingvrijstelling te benutten moeten op dit moment u en uw partner beiden als begunstigde op de polis opgenomen zijn. Dat blijkt in de praktijk vaak niet het geval te zijn.

Om de vrijstelling gemakkelijker te kunnen benutten is het met ingang van 1 januari 2016 mogelijk bij het indienen van de aangifte een verzoek te doen om gebruik te maken van de dubbele vrijstelling. Ook voor gevallen van voor 1 januari 2016 kunt u een verzoek indienen.

Aflossingseis wordt verzacht

Iedereen die voor het eerst een hypotheek heeft afgesloten na 1 januari 2013 – dus niet valt onder het overgangsregime – moet annuïtair of lineair aflossen op de eigenwoningschuld. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden of onbedoelde fouten mag hiervan worden afgeweken. Echter, indien die aflossingsachterstand niet op tijd wordt ingehaald gaat de hypotheekschuld over naar box 3 en kwalificeert definitief niet meer als eigenwoningschuld (en is dus niet meer aftrekbaar). Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 wordt deze aflossingseis verzacht. Als de bestaande of nieuwe schuld weer aan de eisen voldoet is deze weer aan te merken als eigenwoningschuld.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Struijs Financial Planning

Struijs Financial Planning

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0299 47 49 90.