Struijs ABC Gezondheidsmanagement

ABC Gezondheidsmanagement: Diensten
Op verzuim zit doorgaans niemand te wachten. U als werkgever zeker niet en uw werknemers evenmin. Maar geen mens is volmaakt en ziekte kan iedereen overkomen. Daarom wilt u de risico’s en de gevolgen van ziekte graag goed in kaart hebben en waar nodig afgedekt hebben. Voor dit traject zit u goed bij Struijs Employee Benefits. Als expert op het gebied van verzuim bieden wij u, in samenwerking met Consense Arbo een totaalconcept dat uw onderneming op het lijf geschreven is:

Met de Struijs ABC Gezondheidsmanagement module beschikt u over een krachtige totaaloplossing voor uw organisatie op het gebied van voorkomen, verminderen en beheersen van verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Het betreft een maatwerkoplossing die afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, de CAO waar u onder valt of de grootte van uw organisatie, specifiek op uw organisatie wordt ingericht.

Ons concept ontleent haar kracht aan het bij elkaar brengen van producten en diensten op een zodanige wijze, dat verzuim en arbeidsongeschiktheid over de volle breedte worden gecontroleerd.

Maak een afspraak

Struijs ABC Gezondheidsmanagement bestaat uit 8 losse modules:

 1. PreventieCare (Consense)
  Met PreventieCare werkt u aan het voorkomen van verzuim en het bewust maken van gezondheid binnen uw organisatie. Variërend van een Quickscan tot periodiek metingen en gezondheidskeuringen.
 2. Caremanagement: Verzuimverzekering (Consense en Struijs Employee Benefits)
  Het Caremanagement richt zich op het beheersen en terugdringen van verzuim. Tevens biedt deze module u als werkgever, een garantie voor het loondoorbetalingsrisico. Indien er een CAO van toepassing is wordt een aansluitend product geboden.
 3. WIA inkomensgarantie: WGA hiaat / WGA Hiaat uitgebreid en WIA Excedent (Struijs Employee Benefits)
  Deze module biedt uw medewerkers de garantie dat bij langdurige arbeidsongeschiktheid een sterke terugval in het inkomen wordt opgevangen.
 4. WGA eigenrisicodragerschap (Struijs Employee Benefits)
  Middels deze module kunt u kiezen voor een stabiele premie in het private bestel in plaats van de gedifferentieerde premie van het UWV.
 5. Re-integratie en Baangarantie (Consense Arbo)
  Bij een combinatie van bovenstaande modules (2,3 en 4) maken u en uw werknemer aanspraak op re-integratie en baangarantie, waarmee u aan uw medewerkers een unieke propositie en garantie kunt bieden en voor uzelf ontzorging en financiële zekerheid op lange termijn.
 6. Ziektewet Eigenrisicodragerschap (Struijs Employee Benefits)
  Middels deze module kunt u kiezen voor een stabiele premie in het private bestel in plaats van de gedifferentieerde premie van het UWV.
 7. Collectieve Ongevallen verzekering (Struijs Employee Benefits)
 8. Servicecentrum (Consense)
  Met het servicecentrum haalt u expertise in huis op juridisch, bedrijfskundig en veiligheidskundig gebied.

De adviseurs van Struijs

Uiteraard zijn onze adviseurs gecertificeerd.

Lees hier meer over Struijs en onze adviseurs.